Tegn på alkoholisme

Få hjælp i dag

Tegn og symptomer på alkoholisme

Det kan være svært at spotte tegn på alkoholisme med sikkerhed. Kontakt os gerne og lad os hjælpe jer i processen.

Da alkohol er et legalt rusmiddel og samtidigt er kulturelt accepteret, kan det være svært at problematisere hvis nogen har et for højt alkoholforbrug. For den drikkende kan det også være svært at se problemet og omfanget af misbruget, med mindre det er helt ekstremt.

Mange pårørende ringer frustreret over at deres drikkende modpart ikke kan forstå at deres drikkeri er et problem for familien. Det er svært af få den drikkende i talt og ofte benægter de omfanget af deres alkoholforbrug. Det er der imidlertid flere forklaringer på. En af dem er at måden de fleste konfronterer en drikkende ikke er gavnlig. Den anden er at alkohol er et rusmiddel som kan give blackout. Den tredie er at der er en stor kulturel forventning til Danskeres alkoholindtag.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

Vi ringer tilbage til dig og hjælper dig videre i processen.

Hvordan konfronterer man en alkoholiker?

Almindeligvis vil man forsøge at holde sammen på familien og håber på at det snart går over. De vil rydde op, tage sig af alt det praktiske og måske forsøge at håndtere problemet så det ikke virker for voldsomt på omgivelserne.

Når så den drikkende bliver ædru, vil de pårørende tage en snak med ham/hende om de problemer de skaber for dem selv og dem der elsker dem. Disse samtaler kan være præget af bebrejdelser, vrede og mange tårer. De pårørende vil have et ønske om at tale om den drikkeperiode, de lige har været vidner til og de vil forsøge at få den drikkende til at indse hvor stort problemet er.

Problemet med denne fremgang er at den drikkende vil opleve at når de drikker så bliver der serviceret, eller de bliver ladt alene fordi familien ikke kan holde ud at være sammen med dem. Når de så er ædru, så vil de opleve at der skal tales om problemet og det kan føles belastende for alle parter. Så ubevidst bliver det sådan at beruset giver fred og ædru giver problemer.

Hvis man som pårørende bevidst handlede så den drikkende periode ikke medførte at der ville blive repareret noget som helst, men den drikkende selv måtte bære sørge for at få ryddet op i venskaber, flasker, tøjvask osv. Når den drikkende så var ædru, så ville der, om muligt være samvær og hygge med familien, ingen bebrejdelser. Når den drikkende så bliver undskyldende for deres drikkeadfærd så bliver det mødt med et “vi ville ønske for dig at du kunne være mere med sammen med os”. Ligesom med andre livstruende sygdomme er det vigtigt at familien lever videre og drager omsorg for hinanden og ikke fornægter at der sygdom i familien.

Behandling af alkoholmisbrug kan give dig

Indsigt

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit alkoholindtag.

Adfærd

Lær at leve på en ny måde, hvor du fravælger alkohol og får et liv uden rusmidler og stofmisbrug.

Livet

Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at drikke.

Alkohol kan give blackout

Allerede ved 5 genstande er de fleste så berusede at de ikke selv kan vurdere nuancerne i deres tilstand. Mange tror de har betydeligt mere styr på deres egne ord og handlinger end de i virkeligheden har. Hvis man har prøvet at sidde i et drikkende selskab uden selv at drikke vil man ofte blive overrasket over hvor hurtigt de andre bliver berusede. Børn vil ofte reagere utrygt på en voksen der har drukket 3 genstande eller mere, på grund ag den overkærlige eller brovtende adfærd. Når man er beruset bliver tale en lille smule sløret og de tager lidt længere at fokusere på øjenkontakt. Det vil omgivelserne tydeligt kunne mærke, men den drikkende vil i mange tilfælde, ikke engang mene at de er berusede.

Problemet med blackout er at den som oplever det ikke er klar over at det er sket. Ofte vil den der har blackout stadig være ved bevidsthed og vil stadig forsøge at agere som om at de er ved deres sansers fulde brug. Efter noget tid i denne tilstand vil de dog falde i en dyb søvn, (nærmest besvime) der hvor de står eller går. I denne tilstand er de fuldstændigt ude af stand til at tage var på sig selv og det kan have yderst ubehagelige konsekvenser.

Black out efter alkoholisme

Kulturel forventning til alkoholindtag

I Danmark er der en drikkekultur som går i gang allerede når børnene er 16 år. Når et barn er 16 år må de købe let alkohol i butikkerne og det er acceptabelt og normalt at se berusede børn i gaderne om aftenen.

Faktisk er der flere børn som allerede starter med at drikke når de er 14-15 år og de er så sammen med dem der er lidt ældre så de kan købe alkoholen i butikkerne.

Grunden til at de her bliver kaldt for for børn og ikke unge er at hvis de får problemer vil de stadig høre ind under “børneparagrafferne” i lovgivningen når det gælder straf og behandling.

Hvilken type behandling kan hjælpe?

Det afhænger af hvor belastet den drikkende er. Det er vigtigt at huske at alkoholisme ikke er det primære problem.

For den afhængige virker alkoholen som en umiddelbar “løsning”. Så det afhænger af hvilke problemer de slås med og ikke mængden af alkohol når der skal vælges behandling.

Vi hjælper gerne med i denne vurdering. Den er gratis og kan aftales når du kontakter os.