Et misbrug kendetegnes ved at være et overforbrug af rusmidler, der påvirker brugeren i en sådan grad, at den normale dagligdag ikke kan hænge sammen. Ofte er grænsen flydende.
Når medier, forældre, politikere og eksperter taler om unge og rusmidler, er der mange begreber og forståelser i spil. Et af de ord, der ofte optræder, er misbrug. Men hvornår kan man tale om, at et menneske har et misbrug?

Der er forskellige opfattelser af, hvad et misbrug er, alt efter hvordan man anskuer det. Man kan bl.a. anskue det fra en sundhedsmæssig eller juridisk vinkel. I forhold til unge giver det mening at tage afsæt i Verdenssundhedsorganisationen, WHO, der beskriver misbrug som:

Rusmidler

Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser.

WHO’s definition er altså meget bred og dækker over en lang række følger af misbrug, hvis fællesnævner er, at den, der misbruger rusmidler, gør skade på sig selv og/eller andre. I forlængelse heraf giver det mening at tage udgangspunkt i, hvad man kan kalde et problematisk forbrug af rusmidler. Altså, hvordan forbruget af rusmidler påvirker det daglige sociale liv. Er det svært ved at fungere i skolen, på praktikpladsen eller socialt som følge af sit forbrug af hash, alkohol eller andre rusmidler?

De flydende grænser kan gøre det svært at vurdere, om en ung er på vej ud i en problematisk fase i sit rusmiddelforbrug, hvor han eller hun faktisk har brug for hjælp.

I de situationer er det en god idé at få klarhed over, om den unges rusmiddelforbrug er en enkeltstående begivenhed, eller om der er et gentagelsesmønster. Eksempelvis vil man skulle reagere forskelligt på, om en har drukket så meget til en fest, at han eller hun har været til udpumpning, eller om en ryger hash hver eneste dag.

 

Læs mere om misbrugsbehandling her

Har du et rusmiddelproblem?