Misbrugsfrit herberg hos AlfaRehab

Vi sidder klar til at hjælpe dig ud af hjemløshed

Få hjælp i dag

Stoffrit herberg i København

AlfaRehabs godkendte §110 tilbud ligger fysisk placeret I hjertet af København, og de er etableret i tre store lejligheder med plads til at i alt 17 beboere kan have hver deres værelse.

I hver af lejlighederne er der en fælles stue, stort fælles køkken og 2 toiletter/baderum.

For yderligere oplysninger eller ønsker du at komme i betragtning til en plads, kan Benn Abramovvitz kontaktes på telefon: 35 35 35 81 eller 25 94 94 42

Lad os hjælpe dig

Har du er blevet ramt af hjemløshed og har haft misbrug men nu er stoffri, eller i stabil medicinsk behandling.

Så kontakt os helt anonymt og vi ringer tilbage til dig og hjælper dig videre i processen.

Unikt misbrugsfrit tilbud

Formålet med tilbuddet er, at støtte beboerne i at komme videre med deres liv, samt at få styr på de sociale og helbredsmæssige udfordringer, som de har med sig. Ud over hjemløshed, er disse udfordringer typisk sociale problemer, som grunder i psykiske eller fysiske udfordringer, misbrug, arbejdsløshed osv…

Målgruppen for tilbuddet er mennesker over 18 år som enten selv henvender sig til os, eller bliver henvist fra offentlige eller private instanser. Disse mennesker har oplevet en social deroute, og har ikke, eller kan ikke kan opholde sig i egen bolig. De har behov for et botilbud samt aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Medarbejderne i AlfaRehabs §110 tilbud har typisk en pædagogisk eller socialfaglig baggrund, og en solid erfaring med at støtte vores beboere, samarbejde med hjemkommune, samt gøre beboerne klar til at komme tilbage til egen bolig samt beskæftigelse.

Dit eget værelse med lås på døren

Alle værelserne har tv, lås på døren, møbler og skabe så man let kan opbevare sine ting. Målet er at hurtigst muligt blive så godt fungerende at man kan flytte ud i, og fungere i egen bolig.

Dit eget værelse med lås på døren

Alle værelserne har tv, lås på døren, møbler og skabe så man let kan opbevare sine ting. Målet er at hurtigst muligt blive så godt fungerende at man kan flytte ud i, og fungere i egen bolig.

Fællesrum

Der er fælles opholdsstue, køkken og badefaciliteter. Beboerne er selv med til at holde fællesområderne rene og indbydende.

Fællesrum

Der er fælles opholdsstue, køkken og badefaciliteter. Beboerne er selv med til at holde fællesområderne rene og indbydende.

Indsigt

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit stofindtag.

Adfærd

Lær at leve på en ny måde, hvor du fravælger stoffer og får et liv uden rusmidler og stofmisbrug.

Livet

Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

Tilbud om socialt netværk og fritidsliv

I Alfa har vi ansat en netværksmedarbejder, der flere gange om ugen arrangerer sociale aktiviteter for dem, der har lyst til et socialt fællesskab, når det obligatoriske behandlingsprogram for dagen er forbi. De sociale aktiviteter kan være fx være træning i fitnesscenter, fællesspisning eller deltagelse i netværksgrupper. Der er tale om et frivilligt supplement til Alfas behandlingstilbud, når du har fri.

Formålet med at fokusere på at etablere et netværk og fritidsliv, mens du er i et af vores tilbud, er at du kommer i gang med at deltage i aktiviteter i civilsamfundet. Det kan være med til at gøre overgangen mellem behandlingsforløbet og dit efterfølgende selvstændige liv lettere.

Det kan, når man har – eller har haft – et stofmisbrug være svært at få tiden til at gå uden at tage stoffer. Det kan også være vanskeligt at være sammen med gamle venner og bekendte, der måske stadig tager stoffer. Alfa kan introducere dig for et stoffrit socialt fællesskab.

Lige fra du begynder i et af vores behandlingstilbud, har vi i Alfa fokus på at arbejde henimod, at du på et tidspunkt skal kunne stå på egne ben. Vi har undervejs i behandlingen fokus på at hjælpe dig med at etablere et nyt netværk. Det kan fx bestå af de mennesker du møder, mens du er i misbrugsbehandling. Vi tilbyder også at introducere dig til andre ikke-misbrugende fællesskaber som fx sportsforeninger, væresteder og relevante netværksgrupper.