Lattergas – bivirkninger og misbrug

Information og hjælp til brugere og pårørende

Få hjælp i dag

Bivirkninger og misbrug af lattergas

Lattergas er langt fra kun et beroligende middel, der anvendes i forbindelse med tandlægebehandling.

I dag ser vi nemlig i stigende grad et decideret misbrug af lattergas, som på den ene side har fået ekstremt stor medieomtale, og som på den anden side også er blevet synligt i bybilledet i form af gaspatroner, der ligger spredt på gaderne.

Lattergas er med andre ord blevet yderst udbredt i Danmark som rusmiddel, og særligt de unges misbrug af lattergas synes at være problematisk. I denne artikel tager vi et kig på lattergas som rusmiddel – herunder hvordan et misbrug opstår, hvad det gør ved kroppen, og hvilke potentielle bivirkninger lattergas har.

Læs også: Hvad er et misbrug?

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

Vi hjælper dig videre i processen.

Hvad er lattergas?

Lad os lægge ud med at adressere det åbenlyse spørgsmål: Hvad er lattergas?

Lattergas er en bestemt type simpel gas, der i kemisk fagterminologi går under betegnelsen dinitrogenoxid – eller beskrevet med den kemiske formel ”N2O”. Denne gasart kan købes i små doser i patronform, der primært er produceret til industrielle trykformål – fx i forbindelse med fødevareproduktion, hvor du måske kender den såkaldte ”dåseflødeskum” på trykbaserede sifonflasker.

Det er vigtigt at understrege, at lattergas som rusmiddel i form af gaspatroner ikke indeholder den samme type gas, som man eksempelvis anvender hos tandlægen eller jordemoderen. Til industrielt brug vil lattergassen i gaspatroner typisk forekomme i sin rene og ublandede form, hvorimod gasarten som lægemiddel oftest bliver blandet med ilt.

Indsigt

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit stofindtag.

Adfærd

Lær at leve på en ny måde, hvor du fravælger stoffer og får et liv uden rusmidler og stofmisbrug.

Livet

Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

Hvad bruger man lattergas til?

Faktisk en hel del. Foruden at tjene til sifonflasker inden for fødevareindustrien anvendes lattergas yderligere til en lang række formål.

Som kort nævnt bruges lattergas i et vist omfang som lægemiddel i forbindelse med fødsler, kirurgi og tandlægebehandlinger, da gasarten har en beroligende og afslappende effekt på kroppen – en slags rus. Mange vil ved inhalering af lattergas opleve en kortvarig opstemthed eller et boost af lattermildhed, hvilket også er årsagen til gasartens tilnavn.

Men det formål, som lattergassen nok er mest kendt for i nutidens mediebillede, er som rusmiddel, hvor særligt de unge i stigende grad vælger at inhalere den rene og koncentrerede gas via patroner. En gasform, der er hele 10 gange så stærk som den lattergas, du kan behandles med hos tandlægen eller jordemoderen.

Hvad gør lattergas ved kroppen?

Det giver anledning til at spørge dels, hvad lattergas gør ved kroppen, og hvordan gassen faktisk virker?

Som vi kort har nævnt, består den type lattergas, der klassificeres som lægemiddel, af henholdsvis ilt (O2) og gasarten N2O. Denne kombination virker først og fremmest sløvende på kroppen ved inhalering. Typisk vil man opnå en øjeblikkelig og effektiv rus, der kan minde om at være fuld af alkohol.

Dette skyldes, at lattergassen går ind og hæmmer selve centralnervesystemet, hvilket gør, at du ofte føler let svimmelhed, opstemthed og kan komme til at vrøvle i dine formuleringer.

Det er lige nøjagtig denne rusoplevelse, som de unge søger og udnytter, når de inhalerer lattergas direkte via gaspatroner.

Misbrug af lattergas

Et misbrug af lattergas opstår typisk hos den yngre generation, der aktivt søger et alternativ til rusmidler såsom alkohol, stoffer og lignende påvirkende midler.

Rusen virker kortvarigt, men stærkt, hvorefter den aftager relativt hurtigt. Det betyder også, at et misbrug af lattergas som regel vedligeholdes igennem gentagen brug med korte intervaller.

Følelsen af lattermildhed og opstemt humør kombineret med den hurtigt aftagende effekt gør, at unge tenderer til at opfatte lattergas som et relativt ufarligt rusmiddel, hvilket dog er en voldsom fejlslutning.

Husk: AlfaRehab tilbyder også døgnbehandling til unge misbrugere

Er lattergas farligt?

Lattergas som lægemiddel er ikke farligt. Men hvis du vælger at indtage gassen i sin rene form og i større mængder, kan du risikere pludselig iltmangel, hvilket i værste fald kan resultere i kvælning og dødsfald.

Det er netop derfor, man i medicinske sammenhænge vælger at blande gassen med ilt for at modvirke denne risiko.

Lattergas er altså farlig, hvis den bliver anvendt forkert, i uhensigtsmæssigt store mængder og over en længere periode.

Forskning antyder også andre konsekvenser heraf.

Eksempelvis menes det, at kroppens evne til at optage vitaminet B12 vil hæmmes, hvilket øger risikoen for udvikling af såkaldt ”neuropati”, hvor særligt finger- og tåspidser kan blive følelsesløse – det vil sige nerveskader.

Derudover risikerer man forfrysninger på læber og i munden som følge af den lave temperatur ved gassens frigørelse. Men den største fare ligger dog i det potentielle dødsfald ved et mis- og overforbrug af lattergas.

Bivirkninger ved lattergas

Blandt de typiske bivirkninger finder du som sagt rusfølelse, svimmelhed, afslappethed, manglende evne til at formulere sig korrekt og et lattermildt humør.

Disse bivirkninger opstår relativt hurtigt og er som sådan ikke farlige bivirkninger.

Men lattergas i større mængder kan i visse tilfælde udvikle mere permanente og potentielt skadelige bivirkninger – både fysisk og psykisk.

Den mest kendte bivirkning ved er nok risikoen for at pådrage sig permanente nerveskader, hvilket dog hører sig til sjældenhederne.

Er det lovligt at købe lattergas?

I Danmark er lattergaspatroner faktisk lovlige at købe i butikker. Det betyder altså, at der ikke er noget til hinder for hverken køb eller salg af lattergas.

Der er dog for nylig blevet sat begrænsninger på mængden af lattergas, du som forbruger kan købe ad gangen, ligesom det også er ulovligt med salg af lattergas i forbindelse med såkaldt ”drug”-brug.

Det vil sige, når man vælger at sælge lattergas videre i nattelivet til unge misbrugere. Det gælder, hvad enten der er tale om gas på patron, sifon eller ballon.

Hvordan tager man lattergas?

Den primære metode til, hvordan man tager lattergas, er via patroner. Lattergaspatroner indeholder små doser af gas, som inhaleres direkte fra patronerne med munden.

Alternativt kan du også indtage gasarten via sifon eller ballon.

Faren ved dette er, at det er nemt og hurtigt at inhalere lattergas, hvilket forkorter vejen til den euforiserende effekt, der let kan ende i et decideret misbrug i sidste ende.

Hvem tager lattergas?

Som vi allerede har påpeget, er lattergas særligt populært og udbredt blandt den yngre del af befolkningen.

De unges misbrug er langt højere end det mere aldersmodne segment, hvilket også betyder, at lattergas typisk florerer i natte- og bylivet, når de unge fester. Mange på ungdomsuddannelserne rundt omkring i landet fristes til at eksperimentere med lattergas som alternativ til stoffer og alkohol.

Dette skyldes dels den lette tilgængelighed, da gassen hurtigt kan anskaffes, dels de relativt lave priser på lattergaspatroner, sifonflasker eller balloner, og dels den øjeblikkelige og kraftige effekt, som lattergas giver.

Kan man blive afhængig af lattergas?

Det er stadig den dag i dag et heftigt diskussionspunkt, hvorvidt du kan blive decideret afhængig af lattergas.

Mange bruger udelukkende lattergas lejlighedsvist fra tid til anden – og typisk kun kortvarigt. Dette vil meget sjældent føre til et misbrug eller afhængighed.

Ikke desto mindre menes det, at den rus, som du opnår ved inhalering, i visse tilfælde kan have en vanedannende effekt – vel at mærke hvis misbruget er højt og længerevarende.

Dette forekommer sjældent, hvilket dog ikke fjerner alvoren i, at de unge i stigende grad opbygger et usundt forbrug af og forhold til lattergas som rusmiddel.

Har du spørgsmål vedrørende misbrug af lattergas som rusmiddel?

Oplever du selv problemer med misbrug af lattergas, eller er du som pårørende til dagligt vidne til et større eller mindre lattergasmisbrug, som du ikke ved, hvordan du skal håndtere og komme til livs?

I så fald bør du tage fat i AlfaRehab, der blandt andet tilbyder hjælp til og behandling af misbrug.

Hjælp og misbrug af lattergas

Ønsker du hjælp?

Hvis du brænder inde med spørgsmål vedrørende lattergas som rusmiddel og ønsker yderligere viden om emnet samt misbrug af rusmidler generelt set, må du endelig ikke tøve med at henvende dig. Vi står altid klar til at besvare et hvilket som helst tvivlsspørgsmål og yder personlig hjælp og behandling – uanset hvilke udfordringer med misbrug af lattergas eller stoffer i øvrigt du måtte stå overfor.

Ring til os allerede i dag – vi lytter altid.

Læs også: Alkoholbehandling i hele Danmark

FÅ HJÆLP NU