Hvordan kommer jeg i alkoholbehandling?

Få hjælp i dag

Kom i alkoholbehandling

Hvis du ønsker behandling for alkoholmisbrug, så er der flere forskellige veje til at komme i behandling hos AlfaRehab:

  1. Selvhenvendelse direkte til AlfaRehab
  2. Visitation til misbrugsbehandling via kommunen
  3. Misbrugsbehandling betalt af dit forsikringsselskab
  4. Misbrugsbehandling som du selv betaler.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

1. Du henvender dig selv direkte til AlfaRehab

Du har mulighed for på eget initiativ at henvende dig direkte til AlfaRehab på telefon 35 35 35 81, hvis du er interesseret i at få gratis ambulant alkoholbehandling.

Der er mulighed for at være anonym, hvis du ønsker det.

2. Du har frit valg mellem offentlig og privat alkoholbehandling

Du kan kontakte den kommune, hvor du har bopæl, med henblik på en visitation til dagbehandling eller døgnbehandling for alkoholmisbrug. Det er kommunen, der træffer beslutning om, om du kan bevilges dagbehandling eller døgnbehandling for alkoholmisbrug. Når kommunen har truffet afgørelse i din sag, så har du ret til at vælge et privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret dig til. Alfa samarbejder gerne med alle kommuner.

Frit valg betyder, at du har mulighed for selv at vælge, hvor du gerne vil i alkoholbehandling. Du har mulighed for at vælge alkoholbehandling hos AlfaRehab, selv hvis du er startet op i behandling i andet regi. Du er velkommen til at ringe til os på 35 35 35 81, hvis du er interesseret i at høre nærmere.

3. Du kan bruge din forsikring til at komme i alkoholbehandling

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, er der mulighed for at få betalt din alkoholbehandling af dit forsikringsselskab.

Igennem forsikringen er det ofte sådan, at du skal anmelde skaden til selskabet, men tjek din forsikringspolice eller kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere. Desuden skal du ofte have udarbejdet en lægeerklæring for at forsikringsselskabet accepterer skaden. Du kan få en lægeerklæring hos din egen læge. Vælger du at komme i alkoholbehandling hos Alfa, så kan du få udarbejdet en lægerklæring hos vores egen speciallæge i psykiatri. Du er velkommen til at kontakte os og bestille tid.

4. Du kan selv betale for din alkoholbehandling

Hvis du har de økonomiske midler, er der også mulighed for at gå udenom kommune og forsikringsselskab og selv betale for din dagbehandling for alkoholmisbrug.

Ved egenbetaling betales der månedsvis forud for behandlingen, og det er muligt at gå i forløbet anonymt. Vi tilpasser alkoholbehandlingen så den præcis matcher dine behov. Det er muligt at få inkluderet døgnbehandling, hvis det er nødvendigt.

Lovgivning om behandling af alkoholmisbrug

Behandling af alkoholmisbrug hører under sundhedsloven. Du kan læse mere om lovgrundlaget for behandling af alkoholmisbrug i sundhedslovens §141.

Læs også: Døgnbehandling for misbrug

Læs også: Pris for alkoholbehandling.

Hvordan kommer jeg i alkoholbehandling

Dette kan du opnå i alkoholbehandling

Indsigt

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit alkoholindtag.

Adfærd

Lær at leve på en ny måde, hvor du fravælger alkohol og får et liv uden rusmidler og stofmisbrug.

Livet

Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at drikke.