Psykedeliske svampe: Misbrug og behandling

Få hjælp i dag

Hvad er psykedeliske svampe?

Psykedeliske svampe er en gruppe af svampe, der indeholder naturligt forekommende psykoaktive stoffer. Der findes næsten 200 forskellige psykedeliske svampearter, som hører under fællesbetegnelsen psilocybinsvampe.

Denne type svampe indeholder, som navnet indikerer, det aktive stof psilocybin, som i middel til høje doser kan medføre dybe og komplekse forandringer i tankegang, følelser og sanser samt bevidsthedstilstand og væsen.

Psilocybin påvirker hjernen, så neurotransmittere og receptorer ændrer deres normale aktivitet. Det er disse ændringer, der kan resultere i forandringer i bevidsthed. Ofte vil personer have positive oplevelser, når de bruger psykedeliske svampe, såsom lettere til latter eller en følelse af en dybere forståelse af verden.

Magiske svampe

De “magiske svampe” har været brugt af mennesker i tusinder af år til religiøse og mytiske formål – særligt i Mexico, men også andre steder i verden har det været almindelig praksis i forbindelse med riter.

I dag er psilocybinsvampe fortsat et af de mest populære og almindeligt tilgængelige psykedeliske og hallucinogene stoffer.

Der findes mange forskellige slags psilocybinsvampe, og de fleste af dem er små, brune svampe, der let kan forveksles med et stort antal ikke-psykoaktive, uspiselige eller giftige svampe i naturen. Derfor kan det være farligt at samle dem på egen hånd, fordi det ofte er svært at identificere de psykedeliske svampe uden træning.

I Danmark kender vi mest til nøgen spidshat, der har meget stærk psykedelisk effekt på hjernen.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

psykedeliske svampe

Hvad bruger man psykedeliske svampe til?

Historiske set har mange kulturer brugt psykoaktive svampe til religiøse, mytiske og medicinske formål.

I den moderne vestlige verden bruges psilocybinsvampe ofte til rekreationelle eller personlige årsager; ofte vil det være for at få en spirituel oplevelse, eller fordi man ønsker at eksperimentere med nye stoffer.

Ved indtagelse af psykedeliske stoffer vil man opleve en rus, der indtræder omkring 1 time efter indtagelse, og som i nogle tilfælde kan vare op til 6 timer. Effekten afhænger både af arten og mængden af svampene, samt den psykiske og fysiske tilstand man er i på indtagelsestidspunktet.

Stoffet påvirker hjernen, og jo mere psilocin man har i blodet, jo mere binder og stimulerer det receptorer i hjernen. De netværk, der findes i hjernen, forstyrres, men hjernen begynder faktisk at at arbejde mere i takt. Til gengæld betyder det, at man er i en mere ustabil tilstand – dog er dette ikke nødvendigvis negativt.

Ofte vil hjernens reaktion på stoffet være eufori eller opstemthed, en drømmeagtig og psykedelisk tilstand, der giver afklarethed og en lykkefølelse.

Virkningen er forskellig fra person til person

Det er dog ikke muligt at forudsige, hvordan man vil reagere på svampene. Visse personer vil opleve en ubehagelig rus med hallucinationer. Her forvrænges virkeligheden, hvor de fem sanser stimuleres uden ydre påvirkning. De kan også opleve at fornemmelserne forstærkes på en ubehagelig måde.

Psilocybinsvampe er også blevet undersøgt af læger, forskere og andre sundhedspersonale for deres evne til at behandle en række forskellige psykiske lidelser. Stoffet kan have en positiv effekt på menneskers mentale helbred, og forskning viser, at de kan have en gavnlig virkning på depression, PTSD og angst.

Psykedeliske svampe er et relativt sikkert stof, men der er en risiko for at få bivirkninger som kvalme, opkastning, diarré, hovedpine og psykisk ubehag. Ved indtagelse af psykedeliske svampe er der ydermere risiko for en overdosis eller psykose, som kan give anledning til en voldsom eller ubehagelig oplevelse, og det kan endda medføre alvorlige psykiske og fysiske problemer.

Det er også vigtigt at huske, at psilocybin er et ulovligt stof i de fleste lande, så man risikerer straf, hvis man bliver taget med det.

Hvis man vil bruge psykedeliske stoffer, er det vigtigt at gøre det på en sikker og ansvarlig måde, og under normale omstændigheder bør man ikke bruge dem alene. Det er altid en god idé at have en ædru person til stede, som kan holde øje med brugeren.

Kan man blive afhængig af psykedeliske svampe?

Psilocybinsvampe er ikke afhængighedsskabende, og det regnes derfor for et af de sikreste stoffer i verden.

Magiske svampe kan have en positiv effekt på menneskers mentale helbred, og forskning viser, at de kan have en gavnlig virkning på depression, PTSD og angst, og derfor kan det fungere som et effektivt middel til behandling af en række psykiske lidelser.

Dog er det muligt at udvikle et misbrug af svampe, hvis man bruger dem i store mængder over en længere periode. Dette kan føre til psykiske og fysiske problemer, så det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan og hvor meget man bruger svampe.

Personer med en historik af især skizofreni, men også andre psykiske lidelser, i familien bør udvise stor forsigtighed ved brug af psykedeliske stoffer, da der er en øget risiko for at udløse latente tilstande ved uagtsom brug.

Tegn på misbrug af psykedeliske svampe

Det er muligt at udvikle et misbrug, hvis du bruger svampe i store mængder over en længere periode. Et misbrug betegner et gentagende uhensigtsmæssigt og ukontrolleret brug.

Hvis medicinen eller rusmidlet har negativ indflydelse på brugerens hverdag, helbred, jobsituation eller sociale relationer, er det en indikation på, at vedkommende er ved at udvikle et misbrug.

Bivirkninger ved misbrug af psykedeliske svampe

Der er ikke dokumenteret fysiologiske bivirkninger forbundet med et misbrug af psykedeliske svampe. Det er under 1 % af brugerne, der får brug for at opsøge akut medicinsk behandling efter indtag, hvilket gør det til et af de sikreste stoffer at indtage.

Til gengæld er der dokumenterede tilfælde af, at personer har oplevet hallucinationer eller psykoser, som har varet i flere dage efter indtagelse. Under ukontrollerede forhold kan det resultere i, at brugeren udfører skade på sig selv eller andre.

Bivirkningerne ved stoffet afhænger af, hvilken svamp der indtages samt mængden og hyppigheden af indtagelse samt kontekst.

Der kan være en række positive bivirkninger forbundet med magiske svampe:

 • Glædesrus, eufori
 • Følelse af (selv)indsigt
 • Kreativitet
 • Filosofisk eller dyb tænkning
 • Livsforandrende åndelige oplevelser

Psykedeliske svampe kan også give anledning til neutrale eller negative bivirkninger:

 • Følelse af at være mere emotionel sensitiv
 • Forandring af tidsopfattelse (tiden går hurtigere eller langsommere)
 • Øget følsomhed overfor lys
 • Sløvhed
 • Svimmelhed, forvirring
 • Udvidelse af pupiller
 • Kvalme, luft i maven, ubehag i mave/tarm
 • Intense følelser af frygt
 • Mild til alvorlig angst

Desuden kan psykedeliske svampe udløse eller forværre latente eller eksisterende psykiske lidelser.

Ved psykoser kan det også hænde, at brugeren f.eks. hopper ud ad vinduet eller vil påføre andre skade grundet paranoia e.l. Derfor bør man kun indtage stoffet under kontrollerede forhold og i selskab med ædru personer.

Har du brug for hjælp?

Udviser du, eller en du kender, et eller flere tegn på misbrug af psykedeliske svampe, er det vigtigt at søge hjælp og information hos egen læge eller et behandlingscenter.

Det kan være rigtig svært at komme ud af et misbrug eller slippe af med sin afhængighed.

Behandlingen består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser og samtaleterapi.

Ofte stillede spørgsmål om psykedeliske svampe:

Hvad er psykedeliske svampe?

Psykedeliske svampe er en gruppe af svampe, der indeholder det psykoaktive stof psilocybin. Psilocybin har en psykedelisk effekt i hjernen, når det indtages, og kan give en oplevelse af eufori. Dog kan det også medføre en række dårlige oplevelser som angst.

Hvilke bivirkninger er der ved svampe?

Ved indtag af psykedeliske svampe kan der være flere positive, neutrale eller negative bivirkninger. Langt de fleste personer oplever en følelse af lykke, (selv)indsigt eller større kreativ eller filosofisk tænkning.

Nogle personer vil dog opleve forandring af tidsopfattelse, sløvhed eller mild til alvorlig angst.

Er psykedeliske svampe farlige?

Psykedeliske svampe er ikke farlige i sig selv, men de har en række bivirkninger, som kan være ubehagelige eller farlige. Det er derfor vigtigt at bruge dem med forsigtighed og kun under opsyn af en ædru person.

Hvad gør psykedeliske svampe ved kroppen?

Psykedeliske svampe påvirker både hjernens neurotransmittere og receptorer, så man kan opleve ændringer i bl.a. humør, følelser og tankegang. Svampene kan have en række forskellige effekter på kroppen, alt efter hvilken type af svamp der indtages.

Hvordan tager man svampe?

For at få den psykedeliske effekt, skal svampene spises. Sørg altid for at bruge stoffet under kontrollerede forhold sammen med en ædru person, da rusen kan være dårlig og i værste tilfælde føre til psykose.

Kan jeg blive afhængig af psykedeliske svampe?

Nej, du kan ikke blive fysisk afhængig, men du kan udvikle et misbrug, hvis du bruger svampene i store mængder over en længere periode.

Hvordan ved jeg, om jeg misbruger psykedeliske svampe?

Et misbrug betegner et gentagende uhensigtsmæssigt og ukontrolleret brug. Ved et misbrug vil du opleve, at svampene påvirker din hverdag, helbred, jobsituation eller sociale relationer negativt.

Er der bivirkninger forbundet med et misbrug af psykedeliske svampe?

Der er ikke dokumenteret fysiologiske bivirkninger ved et misbrug af psykedeliske svampe, men der kan være en række negative bivirkninger forbundet med brugen af svampe, herunder angst eller at latente psykiske lidelser udløses eller forværres.

Hvad er abstinenser?

Abstinenser opleves, når man stopper med at bruge rusmidler, alkohol eller medicin, man er afhængig af. De fleste oplever dog ikke abstinenser ved udtrapning af stoffet, men i sjældne tilfælde kan der opstå abstinenser, hvor medicin som metadon eller antabus kan være nødvendigt. Det manifesterer sig typisk ved kvalme, opkast, diarré og rysten eller angst.

Hvad gør jeg, hvis jeg har taget for mange svampe?

Hvis du er bange for, at du har indtaget for mange svampe, skal du straks søge lægehjælp eller ringe til 1813. Du kan også kontakte Giftlinien på tlf. 8212 1212.

Hvis du vil bruge psykedeliske stoffer, er det vigtigt at gøre det på en sikker og ansvarlig måde, og under normale omstændigheder bør du ikke bruge dem alene. Det er altid en god idé at have en ædru person til stede, som kan holde øje med dig.