Fentanyl bliver også kaldt heroins syntetiske fætter – og det er ikke uden grund. Der er nemlig tale om et stof, der til forveksling ligner heroin.

Fentanyl er dog 50 gange kraftigere end heroin, og hvor en dødbringende dosis heroin er på omkring 30 mg, så kan blot 3 mg fentanyl være dødbringende for almindelige personer.

Vil du gerne blive endnu klogere på fentanyl? I denne artikel tager vi et nærmere kig på, hvad fentanyl præcis er, og hvad der gør netop denne type receptpligtige medicin så stærkt vanedannende, at flere og flere risikerer at ende i et misbrug.

Husk: Du kan altid ringe til os på tlf. +45 35 35 35 81, hvis du oplever, at du selv, eller én i din omgangskreds, er på vej ud i et fentanylmisbrug. Vi hjælper patienter med at trappe ud af deres brug af fentanyl på en sikker måde.

Opioid-krisen i USA og Canada: Dræberepidemi spreder sig til Danmark

I USA og Canada er fentanylmisbrug og dødsfald grundet overdoser af opioid-præparater på sit absolut højeste, og der er tale om en decideret opioid-epidemi. Tilbage i 2017 døde 70.200 amerikanere af en overdosis, og 47.736 af disse dødsfald skyldtes en overdosis af opioid-præparater som bl.a. fentanylplastre. I Canada var tallene alene så alarmerende, at delstaten British Columbia erklærede en form for undtagelsestilstand i 2016.

Fentanyl i Danmark

Det smertestillende middel fentanyl har desværre langsomt vundet indpas blandt både unge personer og misbrugskredse i Danmark, hvor det flittigt bliver brugt til at opnå en voldsom euforisk rus. Selvom regeringen tilføjede 12 varianter af stoffet fentanyl til listen over forbudte euforiserende stoffer i 2018, så figurerer dræberstoffet stadig i misbrugsmiljøet herhjemme.

Fentanyl findes i flere forskellige former, men det er primært de såkaldte fentanylplastre ”Sandoz”, som typisk ender på det sorte marked, hvor misbrugere og unge køber dem. Fentanyl ”Sandoz” er især blevet mere populær for misbrugere, da den er utrolig stærk, men oftest også utrolig billig at købe. Plastrene kan både sættes direkte på kroppen, og hvert enkelt fentanyl-plaster indeholder typisk medicin til tre dage (72 timer). Der er tale om en mere kontrolleret og langsom virkning, end når indholdet fra plastrene ryges.

Der er desværre flere misbrugere og unge, som ryger plastrene for at opnå en hurtig, kraftig og stærk rus. På samme måde er der også nogle, som blander fentanyl med andre opioid-præparater, da fentanyl er langt billigere og mere effektivt end f.eks. heroin. Eftersom fentanyl er et fint, hvidt pulver, kan det nemt mikses ind i andre stoffer, og det er ikke ualmindeligt, at kokain og heroin bliver tilsat fentanyl – også uden at misbrugerne ved det.

Idet at fentanyl stort set er identisk med f.eks. heroin, er det utroligt svært at gennemskue, hvorvidt der er tilsat fentanyl i heroin og kokain, som anskaffes på det sorte marked. Det betyder i værste fald, at misbrugere ikke ved, at de tilfører en livsfarlig cocktail bestående af heroin og fentanyl direkte ind i årerne, før det er for sent.

Hvad er fentanyl?

Fentanyl er et syntetisk smertestillende stof, som tilhører gruppen af opioider og sløvende stoffer, der alle har til formål at virke smertestillende på vores centralnervesystem. Blandt de mest kendte opioider finder du bl.a. heroin, morfin, kodein, metadon og fentanyl. Opioiden fentanyl er lægeordineret og anvendes primært i forbindelse med lindring af alvorlige og stærke kroniske smerter. Lægen ordinerer typisk fentanyl, når andre smertestillende præparater ikke længere er kraftige og tilstrækkelige nok.

Fentanyl findes både som væske, næsespray og slikkepind, men den mest almindelige form er fentanylplastrene ”Sandoz”, som påsættes direkte på kroppen.

Fentanyl er særligt farligt, fordi det er svært at dosere, og fordi mange slet ikke er klar over, at de indtager det. På det sorte marked sælges det ofte som kokain eller blandes op med heroin, og der skal ikke særligt store mængder fentanyl til, før man risikerer en fentanyl-overdosis, som i værste fald kan gå hen og blive dødelig. Stoffet er nemlig 50 gange stærkere end heroin og hele 100 gange så stærkt som morfin.

Oplever du, at din brug af fentanyl er blevet til et misbrug? Eller er du måske pårørende til en person, som er afhængig af fentanyl? Så ring til os på +45 35 35 35 81 og få hjælp til at komme ud af dit misbrug eller bliv klogere på, hvordan du skal konfrontere en pårørende om et eventuelt fentanylmisbrug.

Hvordan indtages fentanyl?

Fentanyl kan indtages på flere forskellige måder, men den mest udbredte form er gennem plastre. Dette kaldes fentanyl-plaster eller fentanyl patch. Plastret placeres på en flad del af overarmen eller overkroppen. På sygehuse anvendes der dog også flydende fentanyl på bl.a. operationsstuer og intensivafdelinger.

Plastret er det mest anvendte, og den enkelte dosis er individuel og afhænger især af smerternes art og sværhedsgrad. En begyndelsesdosis til voksne ligger almindeligvis på et fentanylplaster á 12 mikrogram/time eller 25 mikrogram/time, der skiftes hvert tredje døgn, mens ældre og børn får en lavere dosis.

Små og større børn i 3-12-årsalderen kan også få tilbudt en såkaldt fentanyl-slikkepind, som består af en tablet indeholdende fentanyl og bærsmag. Tabletten er påsat en pind, og slikkepinden har til formål at gøre det nemmere for børn at indtage fentanyl. En fentanyl-slikkepind skal suges på langsomt eller gnides mod indersiden af kinden, således det smertestillende lægemiddel absorberes gennem slimhinderne.

Hvordan virker fentanyl og andre opioider?

Opioider er smertestillende lægemidler, som har en smertestillende effekt. De binder sig nemlig til de såkaldte opioid-receptorer i centralnervesystemet, og når det sker, så opnår du en smertestillende effekt. Opioider inddeles typisk i stærke og svage opioider, hvor følgende lægemidler hører inde under stærke opioider:

 • Morfin
 • Metadon
 • Oxycodon
 • Petidin
 • Tapentadol og bupernorphin
 • Fentanyl

Lægemidler med kodein og tramadol betragtes derimod som svage opioider. Fælles for de forskellige sløvende stoffer, herunder naturligvis også fentanyl, er, at de alle bedøver centralnervesystemet i højere eller mindre grad. Virkningen af de enkelte opioider og lægemidler afhænger af, hvilken opioide du indtager, og hvor høj en dosis du indtager.
Døsighed, muskelafspænding og bedøvelse er nogle af de mest almindelige virkninger, og det er netop dén virkning, som flere bliver afhængige af. Flere stræber også efter den maksimale effekt, som udmønter sig i en form for absolut afslappethed og følelse af velbehag, som på mange måder kan minde om eufori. Flere finder denne virkning utrolig rar, og når først de får øjnene op for disse virkninger, så ønsker de blot at tage mere og mere for at opleve effekterne igen.

Skal vi hjælpe dig ud af et fentanylmisbrug med effektiv afvænning og behandling? Så kontakt os på +45 35 35 35 81, og få hjælp til afvænning allerede i dag.
Hvem misbruger fentanyl?

Som med andre misbrugsformer, så kan der være flere grunde til, at nogle mennesker udvikler et misbrug, og at man senere bliver afhængig af fentanyl. Stofmisbrug i familien eller omgangskredsen eller en psykisk reaktion kan f.eks. sagtens kickstarte et misbrug af fentanyl. Årsagerne til, at man ender i et fentanyl-misbrug er altså mangesidet, men de kan alligevel typisk findes i én af følgende kategorier:

 • Arvelige forhold
 • Sociale forhold
 • Individuelle forhold

Det er altså svært at sige, hvem der nøjagtigt misbruger fentanyl. Selvom flere forbinder et misbrug af stoffer med folk, der har gang i et misbrugsmiljø, så er det langt fra altid det rigtige billede. Flere bliver også afhængige af fentanyl, og andre smertestillende lægemidler, efter at have modtaget en recept på det og brugt det i højere doser end anbefalet.
Jo oftere du indtager en opioid, desto mindre effektivt bliver lægemidlet nemlig også. Det trigger i mange et behov for en højere og højere dosis, så de kan opnå den ønskede virkning.

Har du brug for en højere og højere dosis for at overkomme smerterne og opnå den maksimale effekt? I så fald kan det være tegn på, at du har udviklet det, vi kalder tolerans. Hos AlfaRehab kan vi hjælpe dig med at stoppe dit misbrug og få det bedre. Ring til os på +45 35 35 35 81 i dag.

Fentanyl-misbrug kan skabe farlig afhængighed

Receptpligtigt medicinmisbrug er meget almindeligt, men det kan desværre være utroligt afhængighedsskabende og svært at komme ud af på egen hånd. Flere mennesker bliver faktisk afhængige, før de selv er klar over, at de er afhængige af smertestillende medicin. Fentanyls høje potentiale for at blive vanedannende og ende ud i en overdosis gør det vigtigt, at et eventuelt fentanylmisbrug fanges i det tidlige forløb.

Fordi smertestillende midler er lovlige og bliver ordineret af en læge, så er det en bred misforståelse, at smertestillende midler som fentanyl ikke er lige så farligt eller vanedannende som ulovlige stoffer såsom f.eks. heroin og kokain. Fentanyl og andre former for smertestillende medicin kan nemlig være lige så vanedannende og dødbringende som narkotika.

Symptomer ved misbrug af smertestillende medicin:

 • Irritabilitet
 • Lav motivation
 • Depression
 • Angst
 • Forhøjet puls
 • Søvnbesvær
 • Forstoppelse
 • Kvalme
 • Forvirring
 • Nedsat åndedræt og åndedrætsbesvær
 • Højt blodtryk
 • Nedsat appetit
 • Udmattethed

Sådan kan man ende som misbruger af lægeordineret medicin

Det er ikke ualmindeligt, at medicinsk behandling med f.eks. fentanyl ender i en helt ny sygdom: nemlig et misbrug eller en afhængighed af den medicin, som jo faktisk skulle gøre patienten rask. Når vi taler om et misbrug af medicin, så henviser vi ofte til situationer, hvor brugeren tager det for at opnå en rus- og eufori-virkning.

Akkurat ligesom med alkohol, så er der også risiko for at udvikle en afhængighed af medicin. Men hvordan ender man som en misbruger af lægeordineret medicin? Det starter ofte med abstinenser. Når kroppen ikke får tilstrækkeligt af den medicin, som kroppen og sindet har vænnet sig til, vil mange opleve abstinenser og ubehagelige følelser som f.eks. uro, angst og søvnbesvær.

Alene frygten for bivirkninger ved et stop kan få nogle til at fortsætte deres misbrug af stoffer og bruge dem som midler mod depression, hvilket i værste fald kan føre til en dyb afhængighed. Oplever patienten et større behov for større mængder for at opnå den ønskede effekt, så er det også et tegn på, at patienten har udviklet toleransudvikling. Det er typisk en indikation på, at patienten er på vej ud i en fentanyl-afhængighed.

Læs også: Hvad er medicin?

Har du brug for hjælp til at håndtere et fentanylmisbrug, eller har du brug for hjælp til en pårørende? Så kontakt os helt anonymt på tlf. +45 35 35 35 81 eller ved at skrive til os på sikkerpost@alfakbh.dk. Vi ringer tilbage og hjælper dig videre i processen til en stoffri hverdag for dig eller din pårørende.

Øget risiko for dødsfald med fentanyls nemme og billige tilgængelighed på det sorte marked

Fentanyl findes i flere forskellige former, men den mest almindelige form er fentanylplastre. Disse plastre er langsomt begyndt at komme i omløb på det sorte marked, hvor både unge mennesker og misbrugere køber dem. Plastrene ryges typisk, hvilket medfører til en kraftig og stærk rus, der minder om den, man kan opnå med heroin, kokain og morfin, og som kan være rigtig svær at undvære, når først man har oplevet den.

Plastrene er blevet uhyre populære på det sorte marked, eftersom de er 100 gange stærkere end morfin og 50 gange stærkere end heroin. Du behøver altså blot en lille dosis for at opnå den ønskede effekt. Det betyder naturligvis også, at prisen for stoffet er markant lavere, hvilket er noget, som tiltrækker misbrugere og unge mennesker, som ønsker at løfte deres humør og fest til et nyt niveau.

Desværre er fentanyl meget svært at dosere, hvilket betyder, at én forkert dosering kan resultere i et dødsfald. Det gælder uanset, om fentanylen bliver blandet med andre stoffer eller indtaget i sin rene form.

Behandling af fentanyl-afhængighed

Hos AlfaRehab tilbyder vi behandling af fentanyl-afhængighed, og vores personale har mange års erfaring med at hjælpe med afrusning. Uanset om du selv har brug for hjælp til at håndtere et fentanylmisbrug, eller du har en pårørende, som har behov for hjælp, så må du ikke tøve med at tage kontakt til os på +45 35 35 35 81 eller skrive en mail til os på sikkerpost@alfakbh.dk.

Vi hjælper med misbrugsbehandling, afgiftning, afrusning og stabilisering samtidig med, at du eller den pårørende modtager terapeutisk behandling. Vores unikke og tætte samarbejde med døgninstitutionen Alfa Fredensborg gør, at vi kan hjælpe i alle faser af misbruget, uanset hvor stort eller lille det end måtte være.

Du kan kontakte os helt anonymt og høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig eller en pårørende ud af et misbrug af afhængighedsskabende medicin som fentanyl. Vi er også behjælpelige, hvis du blot har brug for information på området eller er i tvivl om, hvordan en behandling virker og foregår.