Familiebehandling

Vi tilbyder gratis støtte til hele familien omkring misbrug og afhængigheder

Få hjælp i dag

Gratis hjælp til hele familien

OBS: Bemærk at personen som modtager et af vores behandlingstilbud skal have givet samtykke for denne familiebehandling.

Vi tilbyder familiebehandling til hele familien i forbindelse med et af vores behandlingstilbud. Vores familieinddragende indsatser henvender sig til fx. ægtefælle, kæreste, partner, forældre, børn og unge samt voksne børn af misbrugere eller afhængige.

Ud over familiebehandlingen, tilbyder vi også gratis pårørendegrupper i flere udgaver.

Vores familiebehandling består af terapeutiske samtaler, hvor I, som familie, bliver bevidst om de forskellige adfærdsmønstre, der ofte findes i familier med misbrug.

I får også indsigt i de mekanismer, som ubevidst aktiveres i en familie præget af misbrug. Målet er, at I som familie, i samarbejde, udvikler nye strategier for kommunikation og samvær.

Målet med familiebehandling

Vi tilbyder samtaleterapeutisk familieinddragende indsatser et begrænset antal gange undervejs i behandlingsforløbet og som efterværn.

Det kan foregå på 2 forskellige måder:

5

Hele den berørte familie deltager sammen i familiebehandlingen

5

De pårørende deltager i samtaler med en behandler uden misbrugeren selv er tilstede.

På denne måde lærer begge parter at gøre brug af de redskaber og mestringsstrategier, de har tilegnet sig i familiebehandlingen og misbrugsbehandlingen med henblik på at føre en anerkendende og ligeværdig dialog. Målet er, at I som familie kan tale samme sprog og bliver i stand til at samarbejde.

Bedre forståelse

Familiebehandling sikrer, at I får en bedre forståelse for hinandens situation. I får præsenteret nogle begreber, der gør jer i stand til at tale samme sprog

Formålet er, at I fremadrettet i fællesskab kan træffe sundere beslutninger om fx børn og fremtid. Måske skal I også finde ud af, hvorvidt jeres relation kan bevares intakt eller ej. Det vil vi gerne hjælpe jer med.

“Vi ved hvad der skal til for få livet på rette spor igen”.

Familiebehandling
Gratis pårørendegruppe

Er du pårørende og har behov for hjælp?

“Medafhængighed” kan betegnes som, når du som pårørende til en alkoholiker eller misbruger, bliver fanget i reaktioner og handlemønstre, som hverken gavner dig eller den afhængige.

Læs mere om:

FÅ HJÆLP NU