Afhængighed er for de fleste en destruerende følgesvend, men med professionel hjælp kan du kommer fri og finde tilbage til et liv hvor du aktivt vælger til og ikke er offer for afhængighedens dominans.

AlfaRehab har i over tyve år behandlet rusmiddelafhængighed og hjulpet tusindevis af klienter fri af deres afhængigheder. Grunden til at klienterne behøver hjælp til at blive fri for deres afhængigheder er, at afhængighed kidnapper hjernen og dermed nærmest fratager os retten til selv at vælge.
Når man lider under en afhængighed er man aldrig rigtig glad. Vi mennesker vil selv bestemme og være fanget i afhængighedens kløer, er ikke noget, som nogen ønsker.

Rusmiddelafhængighed

Afhængighed

Rusmiddelafhængighed kan have mange former – ens for alle er, at det ødelægger mennesket

Når man taler rusmidddelafhængighed forstås det som en afhængighed af et rusmiddel der er så afgørende, at den fysiske trang dominerer personen, som responderer med et hyppigt indtag af rusmidlet. Indtaget beroliger afhængigheden og den fysiske uro eller ubehag samtidig med at hjernen stimuleres og i nogle tilfælde opnåes også en glædesfrigørelse. Der er dog mange afhængigheder som hen af vejen skaber enorm trang men hvor den mentale glædes-følelese aldrig opstår. Desværre vil misbrugere i denne kategori ofte ubevidst fortsætte med at jagte det der en gang var – i dette tilfælde glædesfølelesen.

Læs også: Hvad er rusmidler?

 

Forstå afhængighed

Afhængighed er faktisk ikke så svært at forstå – vi vil jo alle gerne være glade og have det godt og det er som regel de følelser som afhængighedsmidlet i starten har realiseret.
Derfor arbejder vi hos Alfa altid med at finde frem til årsagen bag afhængigheden i al vores behandling, da det ifølge os er her, at nøglen til din frihed ligger begravet. Når du forstår hvorfor du gør hvad du gør, kan du begynde at tage hensigtsmæssige skridt hen imod en tilværelse fri af afhængighed.
Mange har hørt om rusmiddelafhængighed men man kan også blive afhængig af pengespil. 

Din dovne hjerne og afhængighed

Afhængighed

Vores hjerner er ret fantasiske, men desværre også ret dovne!

Mange forventer at det vil være frygtelig hårdt at slippe fri af en afhængighed. Og ja, det ER hårdt, MEN kun i en begrænset tid. Når du afruses, renses din krop og du vil relativt hurtigt blive fysisk fri af din afhængighed. Den mentale afhængighed kan derimod vare længere. Mest af alt fordi vores hjerner er dovne og derfor bliver ved med at tænke de samme tanker hvis ikke vi aktivt gør noget for at ændre dette. Lidt poppet kan man sige, at du skal styre dine tanker som en lommelygte. Det du lyser på – lyser op og fylder mens alt andet glider væk i mørket. Har du fokus på savnet af din afhængighed, er det det, der vil fylde. Har du fokus på nye hobbyer og vaner, vil de tage pladsen fra din afhængighed. Valget er dit – for det er dig, der styrer dine tanker.

Se også: Hvad gør stoffer ved kroppen?

Dopamin, afhængighed og hjernen

Undersøgelser har vist at misbrugere kan opnå en langt kraftigere dopaminudløsning ved indtag af deres afhængighed end personer som ikke er aktive misbrugere.
Dopamin er et signalstof som arbejder aktivt i hjernen og aktiveres ved belønninger. Mange har hørt om dets aktivering ved følelsen af glæde – det kan både være ved at fortære noget velsmagende, mærke noget dejligt som sex eller når man deler et godt grin. I bund og grund er det hjernens måde at belønne os på når vi gør noget der føles godt. (da den antager, at det er et godt sundt og klogt valg der ligger bag)

Det farlige ved rusmiddelafhængighed og dopamin udløsningen er, at den ikke er ægte. Det betyder at misbrugeren på sigt ikke kan få udløst dopamin ved naturlige ting men kun ved indtag af afhængigheden. Når det sker, har afhængigheden kidnappet hjernen.